Specyfikator - Tworzenie listy specyfikacji

Specyfikator - Uzupełnianie numerami specyfikacji pozycji kosztorysowych

Specyfikator - Generowanie pliku STWiORB

Specyfikator - Przykład generowania kosztorysu na podstawie ST

Specyfikator - Przykład eksportu kilku kosztorysów do arkusza Excel