Firma InfoKoszt od 2005 roku specjalizujące się w opracowaniu wszelkiego typu opracowań kosztowych w tym

  • Kosztorysów Inwestorskich,
  • Planowanych kosztów robót i prac projektowych,
  • WKI,
  • Przedmiarów Robót,
  • Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Świadczymy usługi weryfikacji Kosztorysów Inwestorskich, analizą wniosków Wykonawców w sprawie waloryzacji.

Sporządzamy Analizę Korzystności ugody zgodnie z rekomendacjami Prokuratorii Generalnej i art. 54a ustawy o finansach publicznych 

Piotr Montewski jest autorem licznych referatów o tematyce kosztorysowej, wygłoszonych na licznych ogólnopolskich specjalistycznych konferencjach.

Specyfikator® program do zarządzania i tworzenia STWiORB pierwotnie był stworzony na własne potrzeby.
Po pozytywnych doświadczeniach, innowacyjne rozwiązanie postanowiliśmy udostępnić szerokiemu gronu kosztorysantów i projektantów.

Pomogliśmy już setkom użytkownikom w przygotowaniu profesjonalnych specyfikacji technicznych, z nami i Ty możesz osiągnąć sukces.