Specyfikator - Tworzenie listy specyfikacji

Specyfikator - Uzupełnianie numerami specyfikacji pozycji kosztorysowych

Specyfikator - Generowanie pliku STWiORB